Afbeelding

Onderzoek zakelijk energie besparen in gemeente Oss

Ondernemend Maashorst

OSS - De gemeente Oss onderzoekt hoe haar ondernemers over de energiebesparingsopgave denken. En of zij zelf al energiebesparende maatregelen nemen of van plan zijn deze te nemen. Ondernemers vinden het onderzoek op www.ossschakeltdoor.nl/onderzoek. Deelnemen kan tot 5 februari. 

De mening van ondernemers is belangrijk
Net als de rest van Nederland heeft gemeente Oss de opdracht gekregen om in 2030 fors aan energie te hebben bespaard. Ondernemers wordt gevraagd hoe zij over die besparingsopgave denken. Nemen zij zelf al maatregelen om energie te besparen? Of gaan ze dit in de toekomst doen? En aan wat voor soort maatregelen wordt gedacht? Is er veel vraag naar hulp bij energie besparen?

Zakelijk energieloket
Afgelopen november is het Zakelijk Energieloket van gemeente Oss gelanceerd. Nu worden de volgende stappen gezet. Met dit onderzoek wordt, naar verwachting, duidelijk waar we nu samen staan. Daarom de oproep naar ondernemers om deze vragenlijst in te vullen.

Geen uitnodiging ontvangen? 
Gemeente Oss heeft een uitnodiging gestuurd naar ondernemers om mee te doen. Heb je deze niet ontvangen? Dan ben je alsnog van harte welkom deze in te vullen. Ga naar www.ossschakeltdoor.nl/onderzoek en start het onderzoek. Invullen duurt ongeveer vijftien minuten en kan tot en met 5 februari.

Kans op de klimaatgids van de 21ste  eeuw
Onder alle deelnemers wordt vijf keer het boek ‘Only Planet, de klimaatgids voor de 21e eeuw’ van Tim van Hattum verloot. Dit boek zegt het al: We staan aan het begin van de avontuurlijkste reis die de mensheid ooit zal maken. Een reis naar een groenere toekomst voor onze planeet, de ‘only planet’ die we hebben. Dit boek neemt je, in zeven routes, mee op reis naar voorbeelden in de wereld en laat zien dat die transitie al volop gaande is. Energie besparen is daar onderdeel van.

Uitkomsten
De belangrijkste uitkomsten worden bekend gemaakt via www.ossschakeltdoor.nl, de LinkedInpagina van Oss Schakelt Door en www.oss.nl/zakelijkenergieloket. Het Zakelijk Energieloket geeft informatie over wetten en regels, maar ook subsidiemogelijkheden en tips om te verduurzamen.

Afbeelding
Afbeelding