Afbeelding

Brabantse Juweeltjes krijgen steeds meer glans

Ondernemend Maashorst

NOORD-BRABANT - Een ledenvergadering van Brabantse Juweeltjes in de altijd gastvrije Alpacafarm Vorstenbosch; het bestuur van Maashorst Ondernemers was erbij. De vooruitgang van de organisatie werd gepresenteerd, Casper Hoenderdos en Arend-Jan Top presenteerden voor de pauze de resultaten van 2022, maar ook werd vooruitgekeken naar 2023.

Het bestuur van Maashorst Ondernemers is een van de organisaties die de Brabantse juweeltjes een warm hart toedraagt. Twan van Bakel is hierin de kartrekker vanuit MOOS en vergadert elke eerste woensdag van de maand met het bestuur. De coöperatie Brabantse Juweeltjes is opgericht door vijf organisaties die zich inzetten voor het welbevinden van toeristen en recreanten in het gebied tussen Den Bosch en Nijmegen: Maashorst Ondernemers, Koninklijke horeca afdeling Bernheze, Coöperatie Aa-land B.A., Maashorst Boeren en Centrummanagement Heesch.

Iedere maand kijken ze waar ze meer kunnen doen om het bereik te vergroten en de mooie verhalen in het gebied te verdelen. Tijdens de bijeenkomst die 16 november plaatsvond, werden de resultaten van 2022 besproken, waaronder het bereik van bijna 1,5 miljoen mensen via sociale media met een honderdtal unieke bezoekers per dag op de website. Daarnaast werden de hoogst scorende berichten in de sociale media besproken en werd een toelichting op de vele on- en offline initiatieven wat betreft de SEO, SEA, advertenties en columns in de gedrukte media gegeven.

Mocht je vragen hebben voor het bestuur of over Brabantse Juweeltjes, neem dan zeker contact op met Twan via twan@maashorst-ondernemers.nl of kijk hier...