Afbeelding

Praat mee over de Duurzame Polder

Activiteit

OSS - Gemeenten Oss en ’s Hertogenbosch werken samen om met windturbines duurzame energie op te wekken tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch: ‘de Duurzame Polder’. Tegelijkertijd kijken we in het gebied naar ontwikkelkansen voor wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, bodem, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie. Samen met belanghebbenden werken we in verschillende stappen naar een voorkeursalternatief voor het gebied.??

Vandaag zetten we een nieuwe stap. We hebben vijf varianten met windopstellingen voor de MER gemaakt. Die varianten stellen we met een digitale consultatie op de website en vijf bewonersbijeenkomsten aan de omgeving voor. Daarnaast zoomen we in op de deelgebieden om de ontwerpmogelijkheden op vlak van landbouw, natuur, recreatie, cultuurhistorie e.d. in kaart te brengen. Welke mogelijkheden, kansen of belemmeringen zien omwonenden als we dieper inzoomen op vijf deelgebieden? In meerdere ateliers met belanghebbenden werden ideeën opgehaald zoals een klimaatbos of nieuwe toegangswegen. Nu gaan we samen met de omgeving deze ideeën bekijken om te beoordelen of er nog verbeteringen mogelijk zijn. 

Online consultatie en bewonersbijeenkomsten
Omwonenden kunnen vanaf 30 mei online meepraten over de invulling van de deelgebieden. U kunt vanaf 30 mei een online enquête invullen op de website www.duurzamepolder.nl. Wilt u toelichting of hulp bij het invullen van de consultatie? Kom dan naar één van de bewonersbijeenkomsten: 

Dinsdag 30 mei 2023
16.00 tot 18.00 uur in De Koppelinck, Geffen
19.00 tot 21.00 uur in De Snoeck, Lith
19.00 tot 21.00 uur in Perron-3, Rosmalen.

Woensdag 31 mei 2023
16.00 tot 18.00 uur in De Meent, Nuland
19.00 tot 21.00 uur in het Gemeentehuis van Oss.