Afbeelding

Volgende stap voor het nieuwe zwembad: Plan gereed

Activiteit

OSS - De gebruikers, de exploitant van het Golfbad en de gemeente Oss hebben samen bepaald hoe het nieuwe zwembad er uit moet komen te zien. Het nieuwe zwembad bestaat uit een recreatief golfslagbad met de bekende berenbaden, een doelgroepenbad van 250 vierkante meter, een instructiebad van 375 vierkante meter en een wedstrijdbad van 525 vierkante meter. Deze indeling heeft een breed draagvlak, is toekomstgericht en financieel verantwoord. 

Indeling en kosten
Het huidige Golfbad heeft het einde van zijn bouwkundige en technische levensduur bereikt. De raad heeft eerder al bepaald dat het Golfbad aan vervanging toe is. De afgelopen twee jaar hebben gebruikers en exploitant van het huidige Golfbad en de gemeente intensief met elkaar gesproken over het gewenste nieuwe zwembad in Oss en de kosten daarvan. Daarvoor zijn ook diverse onderzoeken uitgevoerd en het is nu duidelijk hoe het zwembad er uit moet komen te zien en wat dat betekent voor de kosten. De raad moet hier nu een besluit over nemen. In de programmabegroting 2023-2026 is al rekening gehouden met de financiële gevolgen van het nieuwe zwembad.

Definitief ontwerp
De organisatie gaat in 2023 aan de slag met het maken van een definitief ontwerp voor het zwembad en met de voorbereiding op de aanbesteding van de bouw in 2024. We hopen dat medio 2024 de bouw kan starten, met oplevering eerste helft 2026. Jacco Peter Hooiveld, wethouder sport: “Ik ben blij dat we weer een stap hebben gezet op weg naar het nieuwe zwembad. We kunnen nu echt aan de slag met het ontwerp van een nieuw, modern en duurzaam zwembad waar plaats is voor recreatief zwemmen, zwemles, wedstrijdzwemmen en meer.’