Afbeelding

Herperduin in woord en beeld

Activiteit

Woensdag 12 oktober lezingenavond georganiseerd door IVN Oss

OSS - De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Ontmoetingscentrum Meteoor, Oude Litherweg 20 in Oss. Het programma zal tot 22.00 uur gaan duren. Er zijn geen kosten aan verbonden en iedereen is van harte welkom.

Herperduin is een prachtig natuurgebied binnen de gemeente Oss. Er wordt bij de lezingen ingegaan op een aantal aspecten ervan die momenteel actueel zijn. Allereerst kun je al toehoorder kennismaken met de bosopzichter van het gebied, Wouter van den Dungen. Hij is er inmiddels een jaar actief. Hij zal vertellen over zijn werkzaamheden. Hij zal ook, middels een presentatie, laten zien wat voor moois Herperduin te bieden heeft.

Daarna zal een tweetal sprekers van het IVN dieper ingaan op enkele specifieke onderwerpen. Er is onderzoek gedaan naar de roofvogels die in Herperduin voorkomen. De resultaten van dat onderzoek zullen belicht worden. Na een korte pauze wordt afgesloten met een uiteenzetting over de bereikte resultaten van de werkzaamheden. Er wordt ook kort ingegaan op het feit dat Oss zich ‘teruggetrokken’ heeft uit natuurgebied de Maashorst en hoe de samenwerking nu verloopt of gaat verlopen.
De avond eindigt met enkele voorstellen voor aanpak van de verdroging, die ook Herperduin duidelijk parten speelt.
Kortom, een interessante avond met wisselende onderwerpen.

Kijk voor meer informatie over deze avond op www.ivn.nl-afdeling-ivn/oss.

Wat is IVN
IVN, Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie en duurzaamheid, is een landelijke vereniging met plaatselijke afdelingen. IVN-Oss is actief, ook op Herperduin, met onder andere publiekswandelingen en monitoring. Er wordt nagedacht en mee gepraat over het beheer en onderhoud van het gebied. Zo is er onder andere een rapport samengesteld over de droogteproblematiek en zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van de aanpak daarvan.

Afbeelding